Parsa's Kargil

Fatima Chowk, Chanchik, Kargil Ladakh

info@parsafoods.com